آن چه باید در مورد خرید دوچرخه برای فرزندمان بدانیم

در تاریخ 9 شهریور 1392 نشر درسایت مادر بانو

ترجمه: معصومه کریمی گامیشان

استفاده از دوچرخه ای با اندازه نامناسب، می تواند منجر به از دست دادن تعادل و ایجاد آسیب در فرزندتان شود.

kidsbikes

جهت خرید دوچرخه ای با اندازه ی مناسب، به موارد ذیل توجه فرمایید:

- تا پیش از حدود ۵ سالگی، فرزندتان را به سوار شدن بر دوچرخه مجبور نکنید.

- هنگام خرید دوچرخه، فرزندتان همراهتان باشد. با کمک او و امتحان کردن، به انتخاب بهتری خواهید رسید.

- از خرید دوچرخه های بزرگتر و نامتناسب با جثه ی فرزندتان خودداری نمایید. بهانه ی بزرگ شدن فرزندتان در آینده، دلیل و توجیه خوبی برای انجام یک اشتباه نیست. ممکن است هزینه ی آسیبی که دوچرخه ی نامناسب ایجاد کند از هزینه ی خرید دوباره ی دوچرخه بیشتر باشد.

- جهت امتحان کردن دوچرخه، پس از نشستن فرزندتان بر روی زین و گرفتن دو دسته ی کنترلی دوچرخه، باید قسمت گردی زیر پنجه ی هر دو پا به زمین برسد. در حالت ایستاده نیز هنگامی که پاها صاف و کف پا کاملا بر روی زمین قرار دارد، فاصله ی بین وسط پا تا زین حدود دو و نیم سانتی متر باشد. از راحت بودن گرفتن دو دسته ی کنترلی دوچرخه توسط فرزندتان و نیز راحت ترمز کردن دوچرخه اطمینان حاصل کنید.

- به یاد داشته باشید کلاه ایمنی دوچرخه سواری جزء جدانشدنی دوچرخه است.

منبع: www.healthychildren.org

/ 0 نظر / 10 بازدید