آموزش قلاب بافی از پایه (۳)

در تاریخ 9 اسفند ماه 1392 نشر در سایت مادر بانو

نویسنده: معصومه کریمی گامیشان

پایه دوتایی/پایه دوبل (Double Crochet): نخ رو دور میل انداخته و نوک میل رو در دانه ی بعدی فرو کنید و نخ رو دور قلاب بپیچید و از توی اولین حلقه رد کنید. به این ترتیب سه حلقه بر روی میل ایجاد می شه. نخ رو دور میل انداخته و اون رو از توی دو حلقه ی آخر رد کنید و بکشید. دوباره نخ رو دور میل انداخته و اون رو از توی دو حلقه ی باقی مانده روی میل رد کنید و بکشید. به این ترتیب یک حلقه بر روی میل بافی میمونه. علامت اختصاری این نوع بافت dc است.

این هم نمونه ای از بافت ۳ رج به کمک این نوع بافت (هر رج با کروشه ی کنارش مشخص شده):

پایه سه تایی (Triple Crochet): نخ رو دوبار دور میل انداخته و نوک میل رو در دانه ی بعدی فرو کنید و نخ رو دور قلاب بپیچید و از توی اولین حلقه رد کنید. به این ترتیب چهار حلقه بر روی میل ایجاد می شه. نخ رو دور میل انداخته و اون رو از توی دو حلقه ی آخر رد کنید و بکشید. دوباره نخ رو دور میل انداخته و اون رو از توی دو حلقه ی آخر روی میل رد کنید و بکشید. دوباره نخ رو دور میل انداخته و اون رو از توی دو حلقه ی باقی مانده روی میل رد کنید و بکشید. به این ترتیب یک حلقه بر روی میل بافی میمونه. علامت اختصاری این نوع بافت trc است.

این هم نمونه ای از بافت ۲ رج به کمک این نوع بافت (هر رج با کروشه ی کنارش مشخص شده):

/ 0 نظر / 55 بازدید