آموزش بافت عروسک جوجه

در تاریخ 22 فروردین 1393 نشر در سایت مادر بانو

نویسنده: معصومه کریمی گامیشان

این عروسک از چند قسمت تشکیل شده که هر قسمت رو جدا جدا توضیح می دم:

سر و بدن عروسک:

کار رو با ایجاد یک حلقه ی طلایی شروع کنید.

رج اول: ۵ پایه بلند در حلقه ببافید.

رج دوم: در هر پایه بلند رج قبل، دو پایه بلند ببافید (اضافه کردن دانه ها)

رج سوم: در یک پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (یکی در میان دانه اضافه کنید)

رج چهارم: در هر کدام از دو پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (دو تا در میان دانه اضافه کنید)

رج پنجم: در هر کدام از سه پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (سه تا در میان دانه اضافه کنید)

رج ششم: در هر کدام از چهار پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (چهار تا در میان دانه اضافه کنید)

رج هفتم تا رج دهم: در هر پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند ببافید.

رج یازدهم: در هر کدام از چهار پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (چهار تا در میان دانه کم کنید)

رج دوازدهم: در هر کدام از چهار پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (چهار تا در میان دانه اضافه کنید)

رج سیزدهم: در هر کدام از پنج پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (پنج تا در میان دانه اضافه کنید)

رج چهاردهم تا رج هفدهم: در هر پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند ببافید.

رج هجدهم: در هر کدام از پنج پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (پنج تا در میان دانه کم کنید)

رج نوزدهم: در هر کدام از چهار پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (چهار تا در میان دانه کم کنید)

رج بیستم: در هر کدام از سه پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (سه تا در میان دانه کم کنید)

رج بیست و یکم: در هر کدام از دو پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (دو تا در میان دانه کم کنید)

رج بیست و دوم: در یک پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (یکی در میان دانه کم کنید)

داخل بدن رو با پنبه پر کنید. برای بستن انتهای کار، نخ رو بکشید و گره بزنید و ببرید.

بال ها:

همون طور که در تصویر مشخصه، در پهلوی بدن جوجه در هر ۶ پایه، یک پایه بلند ببافید و رج بعد را برگردید و دوباره در هر ۶ پایه بلند بافته شده ی رج قبل، پایه بلند ببافید. ۳ یا ۴ رج دیگر که ببافید طول بال به اندازه ی مناسب می رسد. در پهلوی دیگه ی جوجه این کار رو تکرار کنید.

چشم ها و نوک:

با کمک دو مهره ی سیاه و دوختنشون به قسمت سر، جوجه رو چشم دار کنید.

با کمک نخ نارنجی رنگ یک نوک کوچیک ببافید به این ترتیب که در یک حلقه طلایی ۶ پایه بلند ببافید و نخ رو گره بزنید و ببرید. یک دایره ی کوچیک بدست میاد که مطابق تصویر روی سر جوجه بدوزید.

پاها:

با رنگ نارنجی یک حلقه ی طلایی ایجاد کنید.

رج اول: ۵ پایه بلند در حلقه ببافید.

رج دوم: در هر پایه بلند رج قبل، دو پایه بلند ببافید (اضافه کردن دانه ها)

رج سوم: در یک پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و در پایه بلند بعدی رج قبل دو پایه ببافید. (یکی در میان دانه اضافه کنید)

رج چهارم تا ششم: در هر پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند ببافید.

رج هفتم: در یک پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند و دو پایه بلند بعدی رج قبل را یکی ببافید. (یکی در میان دانه کم کنید)

رج هشتم و نهم: در هر پایه بلند رج قبل، یک پایه بلند ببافید.

پاها رو مطابق تصویر به بدن جوجه وصل کنید.

در نهایت عروسک جوجه کوچولوی طلایی ما آماده است. من یک پاپیون هم بافتم و به سرش وصل کردم:

/ 2 نظر / 52 بازدید
زندگی از آ...تا...ی

سلام دوست وبلاگ نویس دوست دارید انواع غذاها و شیرینی های ایرانی و خارجی رو یاد بگیرید؟ دوست دارید فرمول انواع ماسک های زیبایی رو یاد بگیرید و تو خونه درست کنید؟ دنبال جدیدترین نکات خانه داری هستید؟ دنبال نقشه های قلاب بافی و درمانهای خانگی می گردید؟دوست دارید برای کوچولو داستانهای قشنگ قشنگ تعریف کنید؟ کاری نداره وبسایت زندگی از آ...تا...ی رو لینک کنید تا همه روزه از مطالب جالب و مفیدش استفاده کنید. به هر موضوعی هم علاقه داشتید تو قسمت نظرات پیشنهاد بذارید تا تیم آ...تا...ی درموردش براتون مطلب بذاره. داستانهای قشنگ خودتون و کوچولوتون رو بدید تا به اسم خودتون یا کوچولو در سایت گذاشته بشه.

زندگی از آ...تا...ی

سلام دوست وبلاگ نویس دوست دارید انواع غذاها و شیرینی های ایرانی و خارجی رو یاد بگیرید؟ دوست دارید فرمول انواع ماسک های زیبایی رو یاد بگیرید و تو خونه درست کنید؟ دنبال جدیدترین نکات خانه داری هستید؟ دنبال نقشه های قلاب بافی و درمانهای خانگی می گردید؟دوست دارید برای کوچولو داستانهای قشنگ قشنگ تعریف کنید؟ کاری نداره وبسایت زندگی از آ...تا...ی رو لینک کنید تا همه روزه از مطالب جالب و مفیدش استفاده کنید. به هر موضوعی هم علاقه داشتید تو قسمت نظرات پیشنهاد بذارید تا تیم آ...تا...ی درموردش براتون مطلب بذاره. داستانهای قشنگ خودتون و کوچولوتون رو بدید تا به اسم خودتون یا کوچولو در سایت گذاشته بشه.